دریافت قیمت انرژی با پیامک

دریافت قیمت انرژی با پیامکاین سرویس نرخ آخرین لحظه انواع انرژی را به صورت پیامک متناسب با سرویس انتخابی به کاربر ارسال می نماید.

امکانات

 • امکان دریافت پیامک در 1 الی 2 نوبت در روز
 • امکان انتخاب و گزینش کاربر از لیست انتخابی
 • دارای ناحیه کاربری
 • مدیریت پرداخت و تمدید سرویس
 • دریافت رایگان اطلاعیه ها و اخبار شرکت
 • پشتیبانی آنلاین
 • دریافت پنل رایگان ارسال و دریافت پیامک

نکات مهم

 • تعداد ارسال: 2 نوبت در روز
 • ساعات ارسال: 12 و 15
 • شاخص های ارسالی: کاربر میتواند شاخص های ارسالی را در حین سفارش خودش مشخص نماید
 • روزهای ارسال: کاربر میتوان روز های ارسال را به غیر از روزهای تعطیل خودش انتخاب نماید
 • پکیج های زمانی: این سرویس دارای 4 پکیج یک ماه / سه ماه / شش ماهه / یکساله میباشد

دریافت قیمت انرژی با پیامک

service-tik

cart

برای دیدین قیمت انرژی با پیامک در بیم بیم میتوانید با سفارش بسته قیمت انرژی با پیامک را انتخاب و از آخرین قیمت انرژی با پیامک مطلع شوید میتوانید روزهای دریافت قیمت انرژی را خودتان هنگام سفارش قیمت انرژی با پیامک انتخاب کنید بصورت پیش فرض ما دو روز در هفته را جهت دریافت قیمت انرژی با پیامک برای شما در نظر گرفته ایم قیمت انرژی با پیامک دو روز در هفته برای شما پیامک خواهد شد بیم بیم قیمت دریافت انرژی را دو بار در روز در ساعات 12 و 15 برای شما ارسال خواهد کرد دریافت قیمت انرژی بسیار دقیق و بروز برای شما پیامک خواهد شد پس بیم بیم برای شما دو بار در هفته قیمت انرژی را پیامک و هر روز دوبار شما قادر خواهید بود قیمت انرژی را با پیامک دریافت کنید لازم به ذکر است روزهای انتخابی شما برای دریافت قیمت انرژی با پیامک باید غیر از روزهای تعطیل باشد چون بیم بیم قادر به ارسال قیمت انرژی در روزهای تعطیل نخواهد بود. شاخص های ارسالی دریافت قیمت انرژی با پیامک هم بصورتی است که کاربرمی تواند به راحتی جهت دریافت قیمت انرژی با پیامک در حین سفارش خودش مشخص کند، بیم بیم 4 پکیج زمانی برای دریافت قیمت انرژی با پیامک را برای شما در نظر گرفته پس شما میتوانید پکیج یک ماهه دریافت قیمت انرژی با پیامک را جهت دریافت قیمت انرژی با پیامک انتخاب کنید یا پکیج سه ماهه دریافت قیمت انرژی با پیامک را جهت دریافت قیمت انرژی با پیامک انتخاب کنید و یا پکیج یک ساله دریافت قیمت انرژی با پیامک را جهت دریافت قیمت انرژی با پیامک انتخاب کنیدبیم بیم سعی دارد شما را با آخرین قیمت انرژی با پیامک آگاه کند مطمانا اطلاع یافتن شما از آخرین قیمت انرژی با پیامک آن هم دو بار در روز در جهت اطلاع از آخرین قیمت انرژی بسیار مفید خواهد بود از این که بیم بیم را جهت اطلاع از قیمت انرژی با پیامک انمتخاب کردید بسیار خرسندیم امیدواریم شما یکی از مشتریانی باشد که جهت دریافت قیمت انرژی با پیامک حتما سفارش خود را کامل کرده و دوبار در روز قیمت انرژی را با پیامک در یافت کنید آما در نظر بگیرید که قیمت انرژی با پیامک دو بار در روز در ساعات مشخص جهت اطلاع شما از قیمت انرژی با پیامک ارسال خواهد شد و شما در روزهای تعطیل نمی توانید از قیمت انرژی با پیامک اطلاع داشته باشید.