دریافت قیمت بلیط با پیامک

دریافت قیمت بلیط با پیامکاین سرویس نرخ آخرین لحظه انواع بلیط را به صورت پیامک متناسب با سرویس انتخابی به کاربر ارسال می نماید.  

امکانات

 • امکان دریافت پیامک در 1 الی 2 نوبت در روز
 • امکان انتخاب و گزینش کاربر از لیست انتخابی
 • دارای ناحیه کاربری
 • مدیریت پرداخت و تمدید سرویس
 • دریافت رایگان اطلاعیه ها و اخبار شرکت
 • پشتیبانی آنلاین
 • دریافت پنل رایگان ارسال و دریافت پیامک

نکات مهم

 • تعداد ارسال: 2 نوبت در روز
 • ساعات ارسال: 12 و 15
 • شاخص های ارسالی: کاربر میتواند شاخص های ارسالی را در حین سفارش خودش مشخص نماید
 • روزهای ارسال: کاربر میتوان روز های ارسال را به غیر از روزهای تعطیل خودش انتخاب نماید
 • پکیج های زمانی: این سرویس دارای 4 پکیج یک ماه / سه ماه / شش ماهه / یکساله میباشد

دریافت قیمت بلیط با پیامک

service-tik

cart

cart

برای دیدین قیمت بلیط با پیامک در بیم بیم میتوانید با سفارش بسته قیمت بلیط با پیامک را انتخاب و از آخرین قیمت بلیط با پیامک مطلع شوید میتوانید روزهای دریافت قیمت بلیط را خودتان هنگام سفارش قیمت بلیط با پیامک انتخاب کنید بصورت پیش فرض ما دو روز در هفته را جهت دریافت قیمت بلیط با پیامک برای شما در نظر گرفته ایم قیمت بلیط با پیامک دو روز در هفته برای شما پیامک خواهد شد بیم بیم قیمت دریافت بلیط را دو بار در روز در ساعات 12 و 15 برای شما ارسال خواهد کرد دریافت قیمت بلیط بسیار دقیق و بروز برای شما پیامک خواهد شد پس بیم بیم برای شما دو بار در هفته قیمت بلیط را پیامک و هر روز دوبار شما قادر خواهید بود قیمت بلیط را با پیامک دریافت کنید لازم به ذکر است روزهای انتخابی شما برای دریافت قیمت بلیط با پیامک باید غیر از روزهای تعطیل باشد چون بیم بیم قادر به ارسال قیمت بلیط در روزهای تعطیل نخواهد بود. شاخص های ارسالی دریافت قیمت بلیط با پیامک هم بصورتی است که کاربرمی تواند به راحتی جهت دریافت قیمت بلیط با پیامک در حین سفارش خودش مشخص کند، بیم بیم 4 پکیج زمانی برای دریافت قیمت بلیط با پیامک را برای شما در نظر گرفته پس شما میتوانید پکیج یک ماهه دریافت قیمت بلیط با پیامک را جهت دریافت قیمت بلیط با پیامک انتخاب کنید یا پکیج سه ماهه دریافت قیمت بلیط با پیامک را جهت دریافت قیمت بلیط با پیامک انتخاب کنید و یا پکیج یک ساله دریافت قیمت بلیط با پیامک را جهت دریافت قیمت بلیط با پیامک انتخاب کنیدبیم بیم سعی دارد شما را با آخرین قیمت بلیط با پیامک آگاه کند مطمانا اطلاع یافتن شما از آخرین قیمت بلیط با پیامک آن هم دو بار در روز در جهت اطلاع از آخرین قیمت بلیط بسیار مفید خواهد بود از این که بیم بیم را جهت اطلاع از قیمت بلیط با پیامک انمتخاب کردید بسیار خرسندیم امیدواریم شما یکی از مشتریانی باشد که جهت دریافت قیمت بلیط با پیامک حتما سفارش خود را کامل کرده و دوبار در روز قیمت بلیط را با پیامک در یافت کنید آما در نظر بگیرید که قیمت بلیط با پیامک دو بار در روز در ساعات مشخص جهت اطلاع شما از قیمت بلیط با پیامک ارسال خواهد شد و شما در روزهای تعطیل نمی توانید از قیمت بلیط با پیامک اطلاع داشته باشید.