دریافت قیمت بورس با پیامک

دریافت قیمت بورس با پیامکاین سرویس نرخ آخرین لحظه انواع بورس را به صورت پیامک متناسب با سرویس انتخابی به کاربر ارسال می نماید.  

امکانات

  • امکان دریافت پیامک در 1 الی 3 نوبت در روز
  • امکان انتخاب و گزینش کاربر از لیست انتخابی
  • دارای ناحیه کاربری
  • مدیریت پرداخت و تمدید سرویس
  • دریافت رایگان اطلاعیه ها و اخبار شرکت
  • پشتیبانی آنلاین
  • دریافت پنل رایگان ارسال و دریافت پیامک
 

با عرض پوزش، این سرویس فعلا غیر فعال می باشد.

 

دریافت قیمت بورس با پیامک

برای دیدین قیمت بورس با پیامک در بیم بیم میتوانید با سفارش بسته قیمت بورسبا پیامک را انتخاب و از آخرین قیمت بورسبا پیامک مطلع شوید میتوانید روزهای دریافت قیمت بورسرا خودتان هنگام سفارش قیمت بورسبا پیامک انتخاب کنید بصورت پیش فرض ما دو روز در هفته را جهت دریافت قیمت بورسبا پیامک برای شما در نظر گرفته ایم قیمت بورسبا پیامک دو روز در هفته برای شما پیامک خواهد شد بیم بیم قیمت دریافت بورسرا دو بار در روز در ساعات 12 و 15 برای شما ارسال خواهد کرد دریافت قیمت بورسبسیار دقیق و بروز برای شما پیامک خواهد شد پس بیم بیم برای شما دو بار در هفته قیمت بورسرا پیامک و هر روز دوبار شما قادر خواهید بود قیمت بورسرا با پیامک دریافت کنید لازم به ذکر است روزهای انتخابی شما برای دریافت قیمت بورسبا پیامک باید غیر از روزهای تعطیل باشد چون بیم بیم قادر به ارسال قیمت بورسدر روزهای تعطیل نخواهد بود. شاخص های ارسالی دریافت قیمت بورسبا پیامک هم بصورتی است که کاربرمی تواند به راحتی جهت دریافت قیمت بورسبا پیامک در حین سفارش خودش مشخص کند، بیم بیم 4 پکیج زمانی برای دریافت قیمت بورسبا پیامک را برای شما در نظر گرفته پس شما میتوانید پکیج یک ماهه دریافت قیمت بورسبا پیامک را جهت دریافت قیمت بورسبا پیامک انتخاب کنید یا پکیج سه ماهه دریافت قیمت بورسبا پیامک را جهت دریافت قیمت بورسبا پیامک انتخاب کنید و یا پکیج یک ساله دریافت قیمت بورسبا پیامک را جهت دریافت قیمت بورسبا پیامک انتخاب کنیدبیم بیم سعی دارد شما را با آخرین قیمت بورسبا پیامک آگاه کند مطمانا اطلاع یافتن شما از آخرین قیمت بورسبا پیامک آن هم دو بار در روز در جهت اطلاع از آخرین قیمت بورسبسیار مفید خواهد بود از این که بیم بیم را جهت اطلاع از قیمت بورسبا پیامک انمتخاب کردید بسیار خرسندیم امیدواریم شما یکی از مشتریانی باشد که جهت دریافت قیمت بورسبا پیامک حتما سفارش خود را کامل کرده و دوبار در روز قیمت بورسرا با پیامک در یافت کنید آما در نظر بگیرید که قیمت بورسبا پیامک دو بار در روز در ساعات مشخص جهت اطلاع شما از قیمت بورسبا پیامک ارسال خواهد شد و شما در روزهای تعطیل نمی توانید از قیمت بورسبا پیامک اطلاع داشته باشید.