دریافت قیمت خودرو با پیامک

دریافت قیمت خودرو با پیامکاین سرویس نرخ آخرین لحظه انواع خودرو را به صورت پیامک متناسب با سرویس انتخابی به کاربر ارسال می نماید.  

امکانات دریافت قیمت خودرو با پیامک

 • امکان دریافت پیامک در 1 الی 2 نوبت در روز
 • امکان انتخاب و گزینش کاربر از لیست انتخابی
 • دارای ناحیه کاربری
 • مدیریت پرداخت و تمدید سرویس
 • دریافت رایگان اطلاعیه ها و اخبار شرکت
 • پشتیبانی آنلاین
 • دریافت پنل رایگان ارسال و دریافت پیامک

نکات مهم دریافت قیمت خودرو با پیامک

 • تعداد ارسال: 2 نوبت در روز
 • ساعات ارسال: 12 و 15
 • شاخص های ارسالی: کاربر میتواند شاخص های ارسالی را در حین سفارش خودش مشخص نماید
 • روزهای ارسال: کاربر میتوان روز های ارسال را به غیر از روزهای تعطیل خودش انتخاب نماید
 • پکیج های زمانی: این سرویس دارای 4 پکیج یک ماه / سه ماه / شش ماهه / یکساله میباشد

دریافت قیمت آهن آلات با پیامک

service-tik

cart

cart

cart

cart

cart

cart

cart

cart

cart

cart

cart

cart

cart

cart

cart

cart

cart

cart

cart

cart

cart

cart

cart

برای دیدین قیمت خودروبا پیامک در بیم بیم میتوانید با سفارش بسته قیمت خودروبا پیامک را انتخاب و از آخرین قیمت خودروبا پیامک مطلع شوید میتوانید روزهای دریافت قیمت خودرورا خودتان هنگام سفارش قیمت خودروبا پیامک انتخاب کنید بصورت پیش فرض ما دو روز در هفته را جهت دریافت قیمت خودروبا پیامک برای شما در نظر گرفته ایم قیمت خودروبا پیامک دو روز در هفته برای شما پیامک خواهد شد بیم بیم قیمت دریافت خودرورا دو بار در روز در ساعات 12 و 15 برای شما ارسال خواهد کرد دریافت قیمت خودروبسیار دقیق و بروز برای شما پیامک خواهد شد پس بیم بیم برای شما دو بار در هفته قیمت خودرورا پیامک و هر روز دوبار شما قادر خواهید بود قیمت خودرورا با پیامک دریافت کنید لازم به ذکر است روزهای انتخابی شما برای دریافت قیمت خودروبا پیامک باید غیر از روزهای تعطیل باشد چون بیم بیم قادر به ارسال قیمت خودرودر روزهای تعطیل نخواهد بود. شاخص های ارسالی دریافت قیمت خودروبا پیامک هم بصورتی است که کاربرمی تواند به راحتی جهت دریافت قیمت خودروبا پیامک در حین سفارش خودش مشخص کند، بیم بیم 4 پکیج زمانی برای دریافت قیمت خودروبا پیامک را برای شما در نظر گرفته پس شما میتوانید پکیج یک ماهه دریافت قیمت خودروبا پیامک را جهت دریافت قیمت خودروبا پیامک انتخاب کنید یا پکیج سه ماهه دریافت قیمت خودروبا پیامک را جهت دریافت قیمت خودروبا پیامک انتخاب کنید و یا پکیج یک ساله دریافت قیمت خودروبا پیامک را جهت دریافت قیمت خودروبا پیامک انتخاب کنیدبیم بیم سعی دارد شما را با آخرین قیمت خودروبا پیامک آگاه کند مطمانا اطلاع یافتن شما از آخرین قیمت خودروبا پیامک آن هم دو بار در روز در جهت اطلاع از آخرین قیمت خودروبسیار مفید خواهد بود از این که بیم بیم را جهت اطلاع از قیمت خودروبا پیامک انمتخاب کردید بسیار خرسندیم امیدواریم شما یکی از مشتریانی باشد که جهت دریافت قیمت خودروبا پیامک حتما سفارش خود را کامل کرده و دوبار در روز قیمت خودرورا با پیامک در یافت کنید آما در نظر بگیرید که قیمت خودروبا پیامک دو بار در روز در ساعات مشخص جهت اطلاع شما از قیمت خودروبا پیامک ارسال خواهد شد و شما در روزهای تعطیل نمی توانید از قیمت خودروبا پیامک اطلاع داشته باشید.