دریافت قیمت دکوراسیون با پیامک

دریافت قیمت دکوراسیون با پیامکاین سرویس نرخ آخرین لحظه انواع دکوراسیون را به صورت پیامک متناسب با سرویس انتخابی به کاربر ارسال می نماید.

امکانات

 • امکان دریافت پیامک در 1 الی 2 نوبت در روز
 • امکان انتخاب و گزینش کاربر از لیست انتخابی
 • دارای ناحیه کاربری
 • مدیریت پرداخت و تمدید سرویس
 • دریافت رایگان اطلاعیه ها و اخبار شرکت
 • پشتیبانی آنلاین
 • دریافت پنل رایگان ارسال و دریافت پیامک

نکات مهم

 • تعداد ارسال: 2 نوبت در روز
 • ساعات ارسال: 12 و 15
 • شاخص های ارسالی: کاربر میتواند شاخص های ارسالی را در حین سفارش خودش مشخص نماید
 • روزهای ارسال: کاربر میتوان روز های ارسال را به غیر از روزهای تعطیل خودش انتخاب نماید
 • پکیج های زمانی: این سرویس دارای 4 پکیج یک ماه / سه ماه / شش ماهه / یکساله میباشد

دریافت قیمت دکوراسیون با پیامک

service-tik

cart

cart

cart

cart

cart

برای دیدین قیمت دکوراسیون با پیامک در بیم بیم میتوانید با سفارش بسته قیمت دکوراسیون با پیامک را انتخاب و از آخرین قیمت دکوراسیون با پیامک مطلع شوید میتوانید روزهای دریافت قیمت دکوراسیون را خودتان هنگام سفارش قیمت دکوراسیون با پیامک انتخاب کنید بصورت پیش فرض ما دو روز در هفته را جهت دریافت قیمت دکوراسیون با پیامک برای شما در نظر گرفته ایم قیمت دکوراسیون با پیامک دو روز در هفته برای شما پیامک خواهد شد بیم بیم قیمت دریافتدکوراسیون را دو بار در روز در ساعات 12 و 15 برای شما ارسال خواهد کرد دریافت قیمت دکوراسیون بسیار دقیق و بروز برای شما پیامک خواهد شد پس بیم بیم برای شما دو بار در هفته قیمت دکوراسیون را پیامک و هر روز دوبار شما قادر خواهید بود قیمت دکوراسیون را با پیامک دریافت کنید لازم به ذکر است روزهای انتخابی شما برای دریافت قیمت دکوراسیون با پیامک باید غیر از روزهای تعطیل باشد چون بیم بیم قادر به ارسال قیمت دکوراسیون در روزهای تعطیل نخواهد بود. شاخص های ارسالی دریافت قیمت دکوراسیون با پیامک هم بصورتی است که کاربرمی تواند به راحتی جهت دریافت قیمت دکوراسیون با پیامک در حین سفارش خودش مشخص کند، بیم بیم 4 پکیج زمانی برای دریافت قیمت دکوراسیون با پیامک را برای شما در نظر گرفته پس شما میتوانید پکیج یک ماهه دریافت قیمت دکوراسیون با پیامک را جهت دریافت قیمت دکوراسیون با پیامک انتخاب کنید یا پکیج سه ماهه دریافت قیمت دکوراسیون با پیامک را جهت دریافت قیمت دکوراسیون با پیامک انتخاب کنید و یا پکیج یک ساله دریافت قیمت دکوراسیون با پیامک را جهت دریافت قیمت دکوراسیون با پیامک انتخاب کنیدبیم بیم سعی دارد شما را با آخرین قیمت دکوراسیون با پیامک آگاه کند مطمانا اطلاع یافتن شما از آخرین قیمت دکوراسیون با پیامک آن هم دو بار در روز در جهت اطلاع از آخرین قیمت دکوراسیون بسیار مفید خواهد بود از این که بیم بیم را جهت اطلاع از قیمت دکوراسیون با پیامک انمتخاب کردید بسیار خرسندیم امیدواریم شما یکی از مشتریانی باشد که جهت دریافت قیمت دکوراسیون با پیامک حتما سفارش خود را کامل کرده و دوبار در روز قیمت دکوراسیون را با پیامک در یافت کنید آما در نظر بگیرید که قیمت دکوراسیون با پیامک دو بار در روز در ساعات مشخص جهت اطلاع شما از قیمت دکوراسیون با پیامک ارسال خواهد شد و شما در روزهای تعطیل نمی توانید از قیمت دکوراسیون با پیامک اطلاع داشته باشید.