دریافت قیمت صوتی تصویری با پیامک

دریافت قیمت صوتی تصویری با پیامکاین سرویس نرخ آخرین لحظه انواع صوتی تصویری را به صورت پیامک متناسب با سرویس انتخابی به کاربر ارسال می نماید.  

امکانات

  • امکان دریافت پیامک در 1 الی 3 نوبت در روز
  • امکان انتخاب و گزینش کاربر از لیست انتخابی
  • دارای ناحیه کاربری
  • مدیریت پرداخت و تمدید سرویس
  • دریافت رایگان اطلاعیه ها و اخبار شرکت
  • پشتیبانی آنلاین
  • دریافت پنل رایگان ارسال و دریافت پیامک
 

با عرض پوزش، این سرویس فعلا غیر فعال می باشد.

 

دریافت قیمت صوتی تصویری با پیامک

برای دیدین قیمت صوتی تصویری با پیامک در بیم بیم میتوانید با سفارش بسته قیمت صوتی تصویری با پیامک را انتخاب و از آخرین قیمت صوتی تصویری با پیامک مطلع شوید میتوانید روزهای دریافت قیمت صوتی تصویری را خودتان هنگام سفارش قیمت صوتی تصویری با پیامک انتخاب کنید بصورت پیش فرض ما دو روز در هفته را جهت دریافت قیمت صوتی تصویری با پیامک برای شما در نظر گرفته ایم قیمت صوتی تصویری با پیامک دو روز در هفته برای شما پیامک خواهد شد بیم بیم قیمت دریافت صوتی تصویری را دو بار در روز در ساعات 12 و 15 برای شما ارسال خواهد کرد دریافت قیمت صوتی تصویری بسیار دقیق و بروز برای شما پیامک خواهد شد پس بیم بیم برای شما دو بار در هفته قیمت صوتی تصویری را پیامک و هر روز دوبار شما قادر خواهید بود قیمت صوتی تصویری را با پیامک دریافت کنید لازم به ذکر است روزهای انتخابی شما برای دریافت قیمت صوتی تصویری با پیامک باید غیر از روزهای تعطیل باشد چون بیم بیم قادر به ارسال قیمت صوتی تصویری در روزهای تعطیل نخواهد بود. شاخص های ارسالی دریافت قیمت صوتی تصویری با پیامک هم بصورتی است که کاربرمی تواند به راحتی جهت دریافت قیمت صوتی تصویری با پیامک در حین سفارش خودش مشخص کند، بیم بیم 4 پکیج زمانی برای دریافت قیمت صوتی تصویری با پیامک را برای شما در نظر گرفته پس شما میتوانید پکیج یک ماهه دریافت قیمت صوتی تصویری با پیامک را جهت دریافت قیمت صوتی تصویری با پیامک انتخاب کنید یا پکیج سه ماهه دریافت قیمت صوتی تصویری با پیامک را جهت دریافت قیمت صوتی تصویری با پیامک انتخاب کنید و یا پکیج یک ساله دریافت قیمت صوتی تصویری با پیامک را جهت دریافت قیمت صوتی تصویری با پیامک انتخاب کنیدبیم بیم سعی دارد شما را با آخرین قیمت صوتی تصویری با پیامک آگاه کند مطمانا اطلاع یافتن شما از آخرین قیمت صوتی تصویری با پیامک آن هم دو بار در روز در جهت اطلاع از آخرین قیمت صوتی تصویری بسیار مفید خواهد بود از این که بیم بیم را جهت اطلاع از قیمت صوتی تصویری با پیامک انمتخاب کردید بسیار خرسندیم امیدواریم شما یکی از مشتریانی باشد که جهت دریافت قیمت صوتی تصویری با پیامک حتما سفارش خود را کامل کرده و دوبار در روز قیمت صوتی تصویری را با پیامک در یافت کنید آما در نظر بگیرید که قیمت صوتی تصویری با پیامک دو بار در روز در ساعات مشخص جهت اطلاع شما از قیمت صوتی تصویری با پیامک ارسال خواهد شد و شما در روزهای تعطیل نمی توانید از قیمت صوتی تصویری با پیامک اطلاع داشته باشید.