دریافت قیمت فلزات گرانبها با پیامک

دریافت قیمت فلزات گرانبها با پیامکاین سرویس نرخ آخرین لحظه انواع فلزات گرانبها را به صورت پیامک متناسب با سرویس انتخابی به کاربر ارسال می نماید.  

امکانات

 • امکان دریافت پیامک در 1 الی 2 نوبت در روز
 • امکان انتخاب و گزینش کاربر از لیست انتخابی
 • دارای ناحیه کاربری
 • مدیریت پرداخت و تمدید سرویس
 • دریافت رایگان اطلاعیه ها و اخبار شرکت
 • پشتیبانی آنلاین
 • دریافت پنل رایگان ارسال و دریافت پیامک

نکات مهم

 • تعداد ارسال: 2 نوبت در روز
 • ساعات ارسال: 12 و 15
 • شاخص های ارسالی: کاربر میتواند شاخص های ارسالی را در حین سفارش خودش مشخص نماید
 • روزهای ارسال: کاربر میتوان روز های ارسال را به غیر از روزهای تعطیل خودش انتخاب نماید
 • پکیج های زمانی: این سرویس دارای 4 پکیج یک ماه / سه ماه / شش ماهه / یکساله میباشد

دریافت قیمت فلزات گرانبها با پیامک

service-tik

برای دیدین قیمت فلزات گرانبها با پیامک در بیم بیم میتوانید با سفارش بسته قیمت فلزات گرانبها با پیامک را انتخاب و از آخرین قیمت فلزات گرانبها با پیامک مطلع شوید میتوانید روزهای دریافت قیمت فلزات گرانبها را خودتان هنگام سفارش قیمت فلزات گرانبها با پیامک انتخاب کنید بصورت پیش فرض ما دو روز در هفته را جهت دریافت قیمت فلزات گرانبها با پیامک برای شما در نظر گرفته ایم قیمت فلزات گرانبها با پیامک دو روز در هفته برای شما پیامک خواهد شد بیم بیم قیمت دریافتفلزات گرانبها را دو بار در روز در ساعات 12 و 15 برای شما ارسال خواهد کرد دریافت قیمت فلزات گرانبها بسیار دقیق و بروز برای شما پیامک خواهد شد پس بیم بیم برای شما دو بار در هفته قیمت فلزات گرانبها را پیامک و هر روز دوبار شما قادر خواهید بود قیمت فلزات گرانبها را با پیامک دریافت کنید لازم به ذکر است روزهای انتخابی شما برای دریافت قیمت فلزات گرانبها با پیامک باید غیر از روزهای تعطیل باشد چون بیم بیم قادر به ارسال قیمت فلزات گرانبها در روزهای تعطیل نخواهد بود. شاخص های ارسالی دریافت قیمت فلزات گرانبها با پیامک هم بصورتی است که کاربرمی تواند به راحتی جهت دریافت قیمت فلزات گرانبها با پیامک در حین سفارش خودش مشخص کند، بیم بیم 4 پکیج زمانی برای دریافت قیمت فلزات گرانبها با پیامک را برای شما در نظر گرفته پس شما میتوانید پکیج یک ماهه دریافت قیمت فلزات گرانبها با پیامک را جهت دریافت قیمت فلزات گرانبها با پیامک انتخاب کنید یا پکیج سه ماهه دریافت قیمت فلزات گرانبها با پیامک را جهت دریافت قیمت فلزات گرانبها با پیامک انتخاب کنید و یا پکیج یک ساله دریافت قیمت فلزات گرانبها با پیامک را جهت دریافت قیمت فلزات گرانبها با پیامک انتخاب کنیدبیم بیم سعی دارد شما را با آخرین قیمت فلزات گرانبها با پیامک آگاه کند مطمانا اطلاع یافتن شما از آخرین قیمت فلزات گرانبها با پیامک آن هم دو بار در روز در جهت اطلاع از آخرین قیمت فلزات گرانبها بسیار مفید خواهد بود از این که بیم بیم را جهت اطلاع از قیمت فلزات گرانبها با پیامک انمتخاب کردید بسیار خرسندیم امیدواریم شما یکی از مشتریانی باشد که جهت دریافت قیمت فلزات گرانبها با پیامک حتما سفارش خود را کامل کرده و دوبار در روز قیمت فلزات گرانبها را با پیامک در یافت کنید آما در نظر بگیرید که قیمت فلزات گرانبها با پیامک دو بار در روز در ساعات مشخص جهت اطلاع شما از قیمت فلزات گرانبها با پیامک ارسال خواهد شد و شما در روزهای تعطیل نمی توانید از قیمت فلزات گرانبها با پیامک اطلاع داشته باشید.