دریافت قیمت لوازم الکتریکی با پیامک

دریافت قیمت لوازم الکتریکی با پیامک این سرویس نرخ انواع لوازم الکتریکی را به صورت پیامک متناسب با سرویس انتخابی به کاربر ارسال می نماید.  

امکانات دریافت قیمت لوازم الکتریکی با پیامک

 • امکان دریافت پیامک در 1 الی 2 نوبت در روز
 • امکان انتخاب و گزینش کاربر از لیست انتخابی
 • دارای ناحیه کاربری
 • مدیریت پرداخت و تمدید سرویس
 • دریافت رایگان اطلاعیه ها و اخبار شرکت
 • پشتیبانی آنلاین
 • دریافت پنل رایگان ارسال و دریافت پیامک

نکات مهم دریافت قیمت لوازم الکتریکی با پیامک

 • تعداد ارسال: 2 نوبت در روز
 • ساعات ارسال: 12 و 15
 • شاخص های ارسالی: کاربر میتواند شاخص های ارسالی را در حین سفارش خودش مشخص نماید
 • روزهای ارسال: کاربر میتوان روز های ارسال را به غیر از روزهای تعطیل خودش انتخاب نماید
 • پکیج های زمانی: این سرویس دارای 4 پکیج یک ماه / سه ماه / شش ماهه / یکساله میباشد

دریافت قیمت لوازم الکتریکی با پیامک

service-tik

cart

cart

برای دیدین قیمت لوازم الکتریکی با پیامک در بیم بیم میتوانید با سفارش بسته قیمت لوازم الکتریکی با پیامک را انتخاب و از آخرین قیمت لوازم الکتریکی با پیامک مطلع شوید میتوانید روزهای دریافت قیمت لوازم الکتریکی را خودتان هنگام سفارش قیمت لوازم الکتریکی با پیامک انتخاب کنید بصورت پیش فرض ما دو روز در هفته را جهت دریافت قیمت لوازم الکتریکی با پیامک برای شما در نظر گرفته ایم قیمت لوازم الکتریکی با پیامک دو روز در هفته برای شما پیامک خواهد شد بیم بیم قیمت دریافت لوازم الکتریکی را دو بار در روز در ساعات 12 و 15 برای شما ارسال خواهد کرد دریافت قیمت لوازم الکتریکی بسیار دقیق و بروز برای شما پیامک خواهد شد پس بیم بیم برای شما دو بار در هفته قیمت لوازم الکتریکی را پیامک و هر روز دوبار شما قادر خواهید بود قیمت لوازم الکتریکی را با پیامک دریافت کنید لازم به ذکر است روزهای انتخابی شما برای دریافت قیمت لوازم الکتریکی با پیامک باید غیر از روزهای تعطیل باشد چون بیم بیم قادر به ارسال قیمت لوازم الکتریکی در روزهای تعطیل نخواهد بود. شاخص های ارسالی دریافت قیمت لوازم الکتریکی با پیامک هم بصورتی است که کاربرمی تواند به راحتی جهت دریافت قیمت لوازم الکتریکی با پیامک در حین سفارش خودش مشخص کند، بیم بیم 4 پکیج زمانی برای دریافت قیمت لوازم الکتریکی با پیامک را برای شما در نظر گرفته پس شما میتوانید پکیج یک ماهه دریافت قیمت لوازم الکتریکی با پیامک را جهت دریافت قیمت لوازم الکتریکی با پیامک انتخاب کنید یا پکیج سه ماهه دریافت قیمت لوازم الکتریکی با پیامک را جهت دریافت قیمت لوازم الکتریکی با پیامک انتخاب کنید و یا پکیج یک ساله دریافت قیمت لوازم الکتریکی با پیامک را جهت دریافت قیمت لوازم الکتریکی با پیامک انتخاب کنیدبیم بیم سعی دارد شما را با آخرین قیمت لوازم الکتریکی با پیامک آگاه کند مطمانا اطلاع یافتن شما از آخرین قیمت لوازم الکتریکی با پیامک آن هم دو بار در روز در جهت اطلاع از آخرین قیمت لوازم الکتریکی بسیار مفید خواهد بود از این که بیم بیم را جهت اطلاع از قیمت لوازم الکتریکی با پیامک انمتخاب کردید بسیار خرسندیم امیدواریم شما یکی از مشتریانی باشد که جهت دریافت قیمت لوازم الکتریکی با پیامک حتما سفارش خود را کامل کرده و دوبار در روز قیمت لوازم الکتریکی را با پیامک در یافت کنید آما در نظر بگیرید که قیمت لوازم الکتریکی با پیامک دو بار در روز در ساعات مشخص جهت اطلاع شما از قیمت لوازم الکتریکی با پیامک ارسال خواهد شد و شما در روزهای تعطیل نمی توانید از قیمت لوازم الکتریکی با پیامک اطلاع داشته باشید.