دریافت قیمت لوازم خانگی با پیامک

دریافت قیمت لوازم خانگی با پیامکاین سرویس نرخ آخرین لحظه انواع لوازم خانگی را به صورت پیامک متناسب با سرویس انتخابی به کاربر ارسال می نماید.  

امکانات

 • امکان دریافت پیامک در 1 الی 2 نوبت در روز
 • امکان انتخاب و گزینش کاربر از لیست انتخابی
 • دارای ناحیه کاربری
 • مدیریت پرداخت و تمدید سرویس
 • دریافت رایگان اطلاعیه ها و اخبار شرکت
 • پشتیبانی آنلاین
 • دریافت پنل رایگان ارسال و دریافت پیامک

نکات مهم

 • تعداد ارسال: 2 نوبت در روز
 • ساعات ارسال: 12 و 15
 • شاخص های ارسالی: کاربر میتواند شاخص های ارسالی را در حین سفارش خودش مشخص نماید
 • روزهای ارسال: کاربر میتوان روز های ارسال را به غیر از روزهای تعطیل خودش انتخاب نماید
 • پکیج های زمانی: این سرویس دارای 4 پکیج یک ماه / سه ماه / شش ماهه / یکساله میباشد

دریافت قیمت لوازم خانگی با پیامک

service-tik

cart

cart

cart

cart

cart

cart

cart

cart

cart

cart

برای دیدین قیمت لوازم خانگی با پیامک در بیم بیم میتوانید با سفارش بسته قیمت لوازم خانگی با پیامک را انتخاب و از آخرین قیمت لوازم خانگی با پیامک مطلع شوید میتوانید روزهای دریافت قیمت لوازم خانگی را خودتان هنگام سفارش قیمت لوازم خانگی با پیامک انتخاب کنید بصورت پیش فرض ما دو روز در هفته را جهت دریافت قیمت لوازم خانگی با پیامک برای شما در نظر گرفته ایم قیمت لوازم خانگی با پیامک دو روز در هفته برای شما پیامک خواهد شد بیم بیم قیمت دریافتلوازم خانگی را دو بار در روز در ساعات 12 و 15 برای شما ارسال خواهد کرد دریافت قیمت لوازم خانگی بسیار دقیق و بروز برای شما پیامک خواهد شد پس بیم بیم برای شما دو بار در هفته قیمت لوازم خانگی را پیامک و هر روز دوبار شما قادر خواهید بود قیمت لوازم خانگی را با پیامک دریافت کنید لازم به ذکر است روزهای انتخابی شما برای دریافت قیمت لوازم خانگی با پیامک باید غیر از روزهای تعطیل باشد چون بیم بیم قادر به ارسال قیمت لوازم خانگی در روزهای تعطیل نخواهد بود. شاخص های ارسالی دریافت قیمت لوازم خانگی با پیامک هم بصورتی است که کاربرمی تواند به راحتی جهت دریافت قیمت لوازم خانگی با پیامک در حین سفارش خودش مشخص کند، بیم بیم 4 پکیج زمانی برای دریافت قیمت لوازم خانگی با پیامک را برای شما در نظر گرفته پس شما میتوانید پکیج یک ماهه دریافت قیمت لوازم خانگی با پیامک را جهت دریافت قیمت لوازم خانگی با پیامک انتخاب کنید یا پکیج سه ماهه دریافت قیمت لوازم خانگی با پیامک را جهت دریافت قیمت لوازم خانگی با پیامک انتخاب کنید و یا پکیج یک ساله دریافت قیمت لوازم خانگی با پیامک را جهت دریافت قیمت لوازم خانگی با پیامک انتخاب کنیدبیم بیم سعی دارد شما را با آخرین قیمت لوازم خانگی با پیامک آگاه کند مطمانا اطلاع یافتن شما از آخرین قیمت لوازم خانگی با پیامک آن هم دو بار در روز در جهت اطلاع از آخرین قیمت لوازم خانگی بسیار مفید خواهد بود از این که بیم بیم را جهت اطلاع از قیمت لوازم خانگی با پیامک انمتخاب کردید بسیار خرسندیم امیدواریم شما یکی از مشتریانی باشد که جهت دریافت قیمت لوازم خانگی با پیامک حتما سفارش خود را کامل کرده و دوبار در روز قیمت لوازم خانگی را با پیامک در یافت کنید آما در نظر بگیرید که قیمت لوازم خانگی با پیامک دو بار در روز در ساعات مشخص جهت اطلاع شما از قیمت لوازم خانگی با پیامک ارسال خواهد شد و شما در روزهای تعطیل نمی توانید از قیمت لوازم خانگی با پیامک اطلاع داشته باشید.