دریافت قیمت محصولات کشاورزی با پیامک

دریافت قیمت محصولات کشاورزی با پیامکاین سرویس نرخ آخرین لحظه انواع محصولات کشاورزی را به صورت پیامک متناسب با سرویس انتخابی به کاربر ارسال می نماید.  

امکانات

 • امکان دریافت پیامک در 1 الی 2 نوبت در روز
 • امکان انتخاب و گزینش کاربر از لیست انتخابی
 • دارای ناحیه کاربری
 • مدیریت پرداخت و تمدید سرویس
 • دریافت رایگان اطلاعیه ها و اخبار شرکت
 • پشتیبانی آنلاین
 • دریافت پنل رایگان ارسال و دریافت پیامک

نکات مهم

 • تعداد ارسال: 2 نوبت در روز
 • ساعات ارسال: 12 و 15
 • شاخص های ارسالی: کاربر میتواند شاخص های ارسالی را در حین سفارش خودش مشخص نماید
 • روزهای ارسال: کاربر میتوان روز های ارسال را به غیر از روزهای تعطیل خودش انتخاب نماید
 • پکیج های زمانی: این سرویس دارای 4 پکیج یک ماه / سه ماه / شش ماهه / یکساله میباشد

دریافت قیمت محصولات کشاورزی با پیامک

service-tik

cart

برای دیدین قیمت محصولات کشاورزی با پیامک در بیم بیم میتوانید با سفارش بسته قیمت محصولات کشاورزی با پیامک را انتخاب و از آخرین قیمت محصولات کشاورزی با پیامک مطلع شوید میتوانید روزهای دریافت قیمت محصولات کشاورزی را خودتان هنگام سفارش قیمت محصولات کشاورزی با پیامک انتخاب کنید بصورت پیش فرض ما دو روز در هفته را جهت دریافت قیمت محصولات کشاورزی با پیامک برای شما در نظر گرفته ایم قیمت محصولات کشاورزی با پیامک دو روز در هفته برای شما پیامک خواهد شد بیم بیم قیمت دریافتمحصولات کشاورزی را دو بار در روز در ساعات 12 و 15 برای شما ارسال خواهد کرد دریافت قیمت محصولات کشاورزی بسیار دقیق و بروز برای شما پیامک خواهد شد پس بیم بیم برای شما دو بار در هفته قیمت محصولات کشاورزی را پیامک و هر روز دوبار شما قادر خواهید بود قیمت محصولات کشاورزی را با پیامک دریافت کنید لازم به ذکر است روزهای انتخابی شما برای دریافت قیمت محصولات کشاورزی با پیامک باید غیر از روزهای تعطیل باشد چون بیم بیم قادر به ارسال قیمت محصولات کشاورزی در روزهای تعطیل نخواهد بود. شاخص های ارسالی دریافت قیمت محصولات کشاورزی با پیامک هم بصورتی است که کاربرمی تواند به راحتی جهت دریافت قیمت محصولات کشاورزی با پیامک در حین سفارش خودش مشخص کند، بیم بیم 4 پکیج زمانی برای دریافت قیمت محصولات کشاورزی با پیامک را برای شما در نظر گرفته پس شما میتوانید پکیج یک ماهه دریافت قیمت محصولات کشاورزی با پیامک را جهت دریافت قیمت محصولات کشاورزی با پیامک انتخاب کنید یا پکیج سه ماهه دریافت قیمت محصولات کشاورزی با پیامک را جهت دریافت قیمت محصولات کشاورزی با پیامک انتخاب کنید و یا پکیج یک ساله دریافت قیمت محصولات کشاورزی با پیامک را جهت دریافت قیمت محصولات کشاورزی با پیامک انتخاب کنیدبیم بیم سعی دارد شما را با آخرین قیمت محصولات کشاورزی با پیامک آگاه کند مطمانا اطلاع یافتن شما از آخرین قیمت محصولات کشاورزی با پیامک آن هم دو بار در روز در جهت اطلاع از آخرین قیمت محصولات کشاورزی بسیار مفید خواهد بود از این که بیم بیم را جهت اطلاع از قیمت محصولات کشاورزی با پیامک انمتخاب کردید بسیار خرسندیم امیدواریم شما یکی از مشتریانی باشد که جهت دریافت قیمت محصولات کشاورزی با پیامک حتما سفارش خود را کامل کرده و دوبار در روز قیمت محصولات کشاورزی را با پیامک در یافت کنید آما در نظر بگیرید که قیمت محصولات کشاورزی با پیامک دو بار در روز در ساعات مشخص جهت اطلاع شما از قیمت محصولات کشاورزی با پیامک ارسال خواهد شد و شما در روزهای تعطیل نمی توانید از قیمت محصولات کشاورزی با پیامک اطلاع داشته باشید.