دریافت قیمت مصالح ساختمانی با پیامک

دریافت قیمت مصالح ساختمانی با پیامکاین سرویس نرخ آخرین لحظه انواع مصالح ساختمانی را به صورت پیامک متناسب با سرویس انتخابی به کاربر ارسال می نماید.  

امکانات

  • امکان دریافت پیامک در 1 الی 3 نوبت در روز
  • امکان انتخاب و گزینش کاربر از لیست انتخابی
  • دارای ناحیه کاربری
  • مدیریت پرداخت و تمدید سرویس
  • دریافت رایگان اطلاعیه ها و اخبار شرکت
  • پشتیبانی آنلاین
  • دریافت پنل رایگان ارسال و دریافت پیامک
 

با عرض پوزش، این سرویس فعلا غیر فعال می باشد.

 

دریافت قیمت مصالح ساختمانی با پیامک

برای دیدین قیمت مصالح ساختمانی با پیامک در بیم بیم میتوانید با سفارش بسته قیمت مصالح ساختمانی با پیامک را انتخاب و از آخرین قیمت مصالح ساختمانی با پیامک مطلع شوید میتوانید روزهای دریافت قیمت مصالح ساختمانی را خودتان هنگام سفارش قیمت مصالح ساختمانی با پیامک انتخاب کنید بصورت پیش فرض ما دو روز در هفته را جهت دریافت قیمت مصالح ساختمانی با پیامک برای شما در نظر گرفته ایم قیمت مصالح ساختمانی با پیامک دو روز در هفته برای شما پیامک خواهد شد بیم بیم قیمت دریافتمصالح ساختمانی را دو بار در روز در ساعات 12 و 15 برای شما ارسال خواهد کرد دریافت قیمت مصالح ساختمانی بسیار دقیق و بروز برای شما پیامک خواهد شد پس بیم بیم برای شما دو بار در هفته قیمت مصالح ساختمانی را پیامک و هر روز دوبار شما قادر خواهید بود قیمت مصالح ساختمانی را با پیامک دریافت کنید لازم به ذکر است روزهای انتخابی شما برای دریافت قیمت مصالح ساختمانی با پیامک باید غیر از روزهای تعطیل باشد چون بیم بیم قادر به ارسال قیمت مصالح ساختمانی در روزهای تعطیل نخواهد بود. شاخص های ارسالی دریافت قیمت مصالح ساختمانی با پیامک هم بصورتی است که کاربرمی تواند به راحتی جهت دریافت قیمت مصالح ساختمانی با پیامک در حین سفارش خودش مشخص کند، بیم بیم 4 پکیج زمانی برای دریافت قیمت مصالح ساختمانی با پیامک را برای شما در نظر گرفته پس شما میتوانید پکیج یک ماهه دریافت قیمت مصالح ساختمانی با پیامک را جهت دریافت قیمت مصالح ساختمانی با پیامک انتخاب کنید یا پکیج سه ماهه دریافت قیمت مصالح ساختمانی با پیامک را جهت دریافت قیمت مصالح ساختمانی با پیامک انتخاب کنید و یا پکیج یک ساله دریافت قیمت مصالح ساختمانی با پیامک را جهت دریافت قیمت مصالح ساختمانی با پیامک انتخاب کنیدبیم بیم سعی دارد شما را با آخرین قیمت مصالح ساختمانی با پیامک آگاه کند مطمانا اطلاع یافتن شما از آخرین قیمت مصالح ساختمانی با پیامک آن هم دو بار در روز در جهت اطلاع از آخرین قیمت مصالح ساختمانی بسیار مفید خواهد بود از این که بیم بیم را جهت اطلاع از قیمت مصالح ساختمانی با پیامک انمتخاب کردید بسیار خرسندیم امیدواریم شما یکی از مشتریانی باشد که جهت دریافت قیمت مصالح ساختمانی با پیامک حتما سفارش خود را کامل کرده و دوبار در روز قیمت مصالح ساختمانی را با پیامک در یافت کنید آما در نظر بگیرید که قیمت مصالح ساختمانی با پیامک دو بار در روز در ساعات مشخص جهت اطلاع شما از قیمت مصالح ساختمانی با پیامک ارسال خواهد شد و شما در روزهای تعطیل نمی توانید از قیمت مصالح ساختمانی با پیامک اطلاع داشته باشید.