دریافت قیمت مواد اولیه با پیامک

دریافت قیمت مواد اولیه با پیامکاین سرویس نرخ آخرین لحظه انواع مواداولیه را به صورت پیامک متناسب با سرویس انتخابی به کاربر ارسال می نماید.  

امکانات

  • امکان دریافت پیامک در 1 الی 3 نوبت در روز
  • امکان انتخاب و گزینش کاربر از لیست انتخابی
  • دارای ناحیه کاربری
  • مدیریت پرداخت و تمدید سرویس
  • دریافت رایگان اطلاعیه ها و اخبار شرکت
  • پشتیبانی آنلاین
  • دریافت پنل رایگان ارسال و دریافت پیامک
 

با عرض پوزش، این سرویس فعلا غیر فعال می باشد.

 

دریافت قیمت مواد اولیه با پیامک

برای دیدین قیمت مواد اولیه  با پیامک در بیم بیم میتوانید با سفارش بسته قیمت مواد اولیه با پیامک را انتخاب و از آخرین قیمت مواد اولیه با پیامک مطلع شوید میتوانید روزهای دریافت قیمت مواد اولیه را خودتان هنگام سفارش قیمت مواد اولیه با پیامک انتخاب کنید بصورت پیش فرض ما دو روز در هفته را جهت دریافت قیمت مواد اولیه با پیامک برای شما در نظر گرفته ایم قیمت مواد اولیه با پیامک دو روز در هفته برای شما پیامک خواهد شد بیم بیم قیمت دریافت مواد اولیه را دو بار در روز در ساعات 12 و 15 برای شما ارسال خواهد کرد دریافت قیمت مواد اولیه بسیار دقیق و بروز برای شما پیامک خواهد شد پس بیم بیم برای شما دو بار در هفته قیمت مواد اولیه را پیامک و هر روز دوبار شما قادر خواهید بود قیمت مواد اولیه را با پیامک دریافت کنید لازم به ذکر است روزهای انتخابی شما برای دریافت قیمت مواد اولیه با پیامک باید غیر از روزهای تعطیل باشد چون بیم بیم قادر به ارسال قیمت مواد اولیه در روزهای تعطیل نخواهد بود. شاخص های ارسالی دریافت قیمت مواد اولیه با پیامک هم بصورتی است که کاربرمی تواند به راحتی جهت دریافت قیمت مواد اولیه با پیامک در حین سفارش خودش مشخص کند، بیم بیم 4 پکیج زمانی برای دریافت قیمت مواد اولیه با پیامک را برای شما در نظر گرفته پس شما میتوانید پکیج یک ماهه دریافت قیمت مواد اولیه با پیامک را جهت دریافت قیمت مواد اولیه با پیامک انتخاب کنید یا پکیج سه ماهه دریافت قیمت مواد اولیه با پیامک را جهت دریافت قیمت مواد اولیه با پیامک انتخاب کنید و یا پکیج یک ساله دریافت قیمت مواد اولیه با پیامک را جهت دریافت قیمت مواد اولیه با پیامک انتخاب کنیدبیم بیم سعی دارد شما را با آخرین قیمت مواد اولیه با پیامک آگاه کند مطمانا اطلاع یافتن شما از آخرین قیمت مواد اولیه با پیامک آن هم دو بار در روز در جهت اطلاع از آخرین قیمت مواد اولیه بسیار مفید خواهد بود از این که بیم بیم را جهت اطلاع از قیمت مواد اولیه با پیامک انمتخاب کردید بسیار خرسندیم امیدواریم شما یکی از مشتریانی باشد که جهت دریافت قیمت مواد اولیه با پیامک حتما سفارش خود را کامل کرده و دوبار در روز قیمت مواد اولیه را با پیامک در یافت کنید آما در نظر بگیرید که قیمت مواد اولیه با پیامک دو بار در روز در ساعات مشخص جهت اطلاع شما از قیمت مواد اولیه با پیامک ارسال خواهد شد و شما در روزهای تعطیل نمی توانید از قیمت مواد اولیه با پیامک اطلاع داشته باشید.