دریافت قیمت مواد غذایی با پیامک

مواد غذاییاین سرویس نرخ آخرین لحظه انواع مواد غذایی را به صورت پیامک متناسب با سرویس انتخابی به کاربر ارسال می نماید.  

امکانات

 • امکان دریافت پیامک در 1 الی 2 نوبت در روز
 • امکان انتخاب و گزینش کاربر از لیست انتخابی
 • دارای ناحیه کاربری
 • مدیریت پرداخت و تمدید سرویس
 • دریافت رایگان اطلاعیه ها و اخبار شرکت
 • پشتیبانی آنلاین
 • دریافت پنل رایگان ارسال و دریافت پیامک

نکات مهم

 • تعداد ارسال: 2 نوبت در روز
 • ساعات ارسال: 12 و 15
 • شاخص های ارسالی: کاربر میتواند شاخص های ارسالی را در حین سفارش خودش مشخص نماید
 • روزهای ارسال: کاربر میتوان روز های ارسال را به غیر از روزهای تعطیل خودش انتخاب نماید
 • پکیج های زمانی: این سرویس دارای 4 پکیج یک ماه / سه ماه / شش ماهه / یکساله میباشد

دریافت قیمت مواد غذایی با پیامک

service-tik cart

cart

cart

cart

cart

cart

cart

cart

cart

cart

برای دیدین قیمت مواد غذایی با پیامک در بیم بیم میتوانید با سفارش بسته قیمت مواد غذایی با پیامک را انتخاب و از آخرین قیمت مواد غذایی با پیامک مطلع شوید میتوانید روزهای دریافت قیمت مواد غذایی را خودتان هنگام سفارش قیمت مواد غذایی با پیامک انتخاب کنید بصورت پیش فرض ما دو روز در هفته را جهت دریافت قیمت مواد غذایی با پیامک برای شما در نظر گرفته ایم قیمت مواد غذایی با پیامک دو روز در هفته برای شما پیامک خواهد شد بیم بیم قیمت دریافت مواد غذایی را دو بار در روز در ساعات 12 و 15 برای شما ارسال خواهد کرد دریافت قیمت مواد غذایی بسیار دقیق و بروز برای شما پیامک خواهد شد پس بیم بیم برای شما دو بار در هفته قیمت مواد غذایی را پیامک و هر روز دوبار شما قادر خواهید بود قیمت مواد غذایی را با پیامک دریافت کنید لازم به ذکر است روزهای انتخابی شما برای دریافت قیمت مواد غذایی با پیامک باید غیر از روزهای تعطیل باشد چون بیم بیم قادر به ارسال قیمت مواد غذایی در روزهای تعطیل نخواهد بود. شاخص های ارسالی دریافت قیمت مواد غذایی با پیامک هم بصورتی است که کاربرمی تواند به راحتی جهت دریافت قیمت مواد غذایی با پیامک در حین سفارش خودش مشخص کند، بیم بیم 4 پکیج زمانی برای دریافت قیمت مواد غذایی با پیامک را برای شما در نظر گرفته پس شما میتوانید پکیج یک ماهه دریافت قیمت مواد غذایی با پیامک را جهت دریافت قیمت مواد غذایی با پیامک انتخاب کنید یا پکیج سه ماهه دریافت قیمت مواد غذایی با پیامک را جهت دریافت قیمت مواد غذایی با پیامک انتخاب کنید و یا پکیج یک ساله دریافت قیمت مواد غذایی با پیامک را جهت دریافت قیمت مواد غذایی با پیامک انتخاب کنیدبیم بیم سعی دارد شما را با آخرین قیمت مواد غذایی با پیامک آگاه کند مطمانا اطلاع یافتن شما از آخرین قیمت مواد غذایی با پیامک آن هم دو بار در روز در جهت اطلاع از آخرین قیمت مواد غذایی بسیار مفید خواهد بود از این که بیم بیم را جهت اطلاع از قیمت مواد غذایی با پیامک انمتخاب کردید بسیار خرسندیم امیدواریم شما یکی از مشتریانی باشد که جهت دریافت قیمت مواد غذایی با پیامک حتما سفارش خود را کامل کرده و دوبار در روز قیمت مواد غذایی را با پیامک در یافت کنید آما در نظر بگیرید که قیمت مواد غذایی با پیامک دو بار در روز در ساعات مشخص جهت اطلاع شما از قیمت مواد غذایی با پیامک ارسال خواهد شد و شما در روزهای تعطیل نمی توانید از قیمت مواد غذایی با پیامک اطلاع داشته باشید.