دریافت قیمت موبایل با پیامک

دریافت قیمت موبایل با پیامکاین سرویس نرخ آخرین لحظه انواع موبایل را به صورت پیامک متناسب با سرویس انتخابی به کاربر ارسال می نماید.  

امکانات

 • امکان دریافت پیامک در 1 الی 2 نوبت در روز
 • امکان انتخاب و گزینش کاربر از لیست انتخابی
 • دارای ناحیه کاربری
 • مدیریت پرداخت و تمدید سرویس
 • دریافت رایگان اطلاعیه ها و اخبار شرکت
 • پشتیبانی آنلاین
 • دریافت پنل رایگان ارسال و دریافت پیامک

نکات مهم

 • تعداد ارسال: 2 نوبت در روز
 • ساعات ارسال: 12 و 15
 • شاخص های ارسالی: کاربر میتواند شاخص های ارسالی را در حین سفارش خودش مشخص نماید
 • روزهای ارسال: کاربر میتوان روز های ارسال را به غیر از روزهای تعطیل خودش انتخاب نماید
 • پکیج های زمانی: این سرویس دارای 4 پکیج یک ماه / سه ماه / شش ماهه / یکساله میباشد

دریافت قیمت موبایل با پیامک

service-tik

cart

cart

cart

cart

cart

cart

cart

cart

cart

cart

cart

cart

برای دیدین قیمت موبایل با پیامک در بیم بیم میتوانید با سفارش بسته قیمت موبایل با پیامک را انتخاب و از آخرین قیمت موبایل با پیامک مطلع شوید میتوانید روزهای دریافت قیمت موبایل را خودتان هنگام سفارش قیمت موبایل با پیامک انتخاب کنید بصورت پیش فرض ما دو روز در هفته را جهت دریافت قیمت موبایل با پیامک برای شما در نظر گرفته ایم قیمت موبایل با پیامک دو روز در هفته برای شما پیامک خواهد شد بیم بیم قیمت دریافت موبایل را دو بار در روز در ساعات 12 و 15 برای شما ارسال خواهد کرد دریافت قیمت موبایل بسیار دقیق و بروز برای شما پیامک خواهد شد پس بیم بیم برای شما دو بار در هفته قیمت موبایل را پیامک و هر روز دوبار شما قادر خواهید بود قیمت موبایل را با پیامک دریافت کنید لازم به ذکر است روزهای انتخابی شما برای دریافت قیمت موبایل با پیامک باید غیر از روزهای تعطیل باشد چون بیم بیم قادر به ارسال قیمت موبایل در روزهای تعطیل نخواهد بود. شاخص های ارسالی دریافت قیمت موبایل با پیامک هم بصورتی است که کاربرمی تواند به راحتی جهت دریافت قیمت موبایل با پیامک در حین سفارش خودش مشخص کند، بیم بیم 4 پکیج زمانی برای دریافت قیمت موبایل با پیامک را برای شما در نظر گرفته پس شما میتوانید پکیج یک ماهه دریافت قیمت موبایل با پیامک را جهت دریافت قیمت موبایل با پیامک انتخاب کنید یا پکیج سه ماهه دریافت قیمت موبایل با پیامک را جهت دریافت قیمت موبایل با پیامک انتخاب کنید و یا پکیج یک ساله دریافت قیمت موبایل با پیامک را جهت دریافت قیمت موبایل با پیامک انتخاب کنیدبیم بیم سعی دارد شما را با آخرین قیمت موبایل با پیامک آگاه کند مطمانا اطلاع یافتن شما از آخرین قیمت موبایل با پیامک آن هم دو بار در روز در جهت اطلاع از آخرین قیمت موبایل بسیار مفید خواهد بود از این که بیم بیم را جهت اطلاع از قیمت موبایل با پیامک انمتخاب کردید بسیار خرسندیم امیدواریم شما یکی از مشتریانی باشد که جهت دریافت قیمت موبایل با پیامک حتما سفارش خود را کامل کرده و دوبار در روز قیمت موبایل را با پیامک در یافت کنید آما در نظر بگیرید که قیمت موبایل با پیامک دو بار در روز در ساعات مشخص جهت اطلاع شما از قیمت موبایل با پیامک ارسال خواهد شد و شما در روزهای تعطیل نمی توانید از قیمت موبایل با پیامک اطلاع داشته باشید.