دریافت قیمت ویزا با پیامک

دریافت قیمت ویزا با پیامکاین سرویس نرخ آخرین لحظه انواع ویزا را به صورت پیامک متناسب با سرویس انتخابی به کاربر ارسال می نماید.  

امکانات

 • امکان دریافت پیامک در 1 الی 2 نوبت در روز
 • امکان انتخاب و گزینش کاربر از لیست انتخابی
 • دارای ناحیه کاربری
 • مدیریت پرداخت و تمدید سرویس
 • دریافت رایگان اطلاعیه ها و اخبار شرکت
 • پشتیبانی آنلاین
 • دریافت پنل رایگان ارسال و دریافت پیامک

نکات مهم

 • تعداد ارسال: 2 نوبت در روز
 • ساعات ارسال: 12 و 15
 • شاخص های ارسالی: کاربر میتواند شاخص های ارسالی را در حین سفارش خودش مشخص نماید
 • روزهای ارسال: کاربر میتوان روز های ارسال را به غیر از روزهای تعطیل خودش انتخاب نماید
 • پکیج های زمانی: این سرویس دارای 4 پکیج یک ماه / سه ماه / شش ماهه / یکساله میباشد

دریافت قیمت ویزا با پیامک

service-tik

cart

برای دیدین قیمت ویزا با پیامک در بیم بیم میتوانید با سفارش بسته قیمت ویزا با پیامک را انتخاب و از آخرین قیمت ویزا با پیامک مطلع شوید میتوانید روزهای دریافت قیمت ویزا را خودتان هنگام سفارش قیمت ویزا با پیامک انتخاب کنید بصورت پیش فرض ما دو روز در هفته را جهت دریافت قیمت ویزا با پیامک برای شما در نظر گرفته ایم قیمت ویزا با پیامک دو روز در هفته برای شما پیامک خواهد شد بیم بیم قیمت دریافت ویزا را دو بار در روز در ساعات 12 و 15 برای شما ارسال خواهد کرد دریافت قیمت ویزا بسیار دقیق و بروز برای شما پیامک خواهد شد پس بیم بیم برای شما دو بار در هفته قیمت ویزا را پیامک و هر روز دوبار شما قادر خواهید بود قیمت ویزا را با پیامک دریافت کنید لازم به ذکر است روزهای انتخابی شما برای دریافت قیمت ویزا با پیامک باید غیر از روزهای تعطیل باشد چون بیم بیم قادر به ارسال قیمت ویزا در روزهای تعطیل نخواهد بود. شاخص های ارسالی دریافت قیمت ویزا با پیامک هم بصورتی است که کاربرمی تواند به راحتی جهت دریافت قیمت ویزا با پیامک در حین سفارش خودش مشخص کند، بیم بیم 4 پکیج زمانی برای دریافت قیمت ویزا با پیامک را برای شما در نظر گرفته پس شما میتوانید پکیج یک ماهه دریافت قیمت ویزا با پیامک را جهت دریافت قیمت ویزا با پیامک انتخاب کنید یا پکیج سه ماهه دریافت قیمت ویزا با پیامک را جهت دریافت قیمت ویزا با پیامک انتخاب کنید و یا پکیج یک ساله دریافت قیمت ویزا با پیامک را جهت دریافت قیمت ویزا با پیامک انتخاب کنیدبیم بیم سعی دارد شما را با آخرین قیمت ویزا با پیامک آگاه کند مطمانا اطلاع یافتن شما از آخرین قیمت ویزا با پیامک آن هم دو بار در روز در جهت اطلاع از آخرین قیمت ویزا بسیار مفید خواهد بود از این که بیم بیم را جهت اطلاع از قیمت ویزا با پیامک انمتخاب کردید بسیار خرسندیم امیدواریم شما یکی از مشتریانی باشد که جهت دریافت قیمت ویزا با پیامک حتما سفارش خود را کامل کرده و دوبار در روز قیمت ویزا را با پیامک در یافت کنید آما در نظر بگیرید که قیمت ویزا با پیامک دو بار در روز در ساعات مشخص جهت اطلاع شما از قیمت ویزا با پیامک ارسال خواهد شد و شما در روزهای تعطیل نمی توانید از قیمت ویزا با پیامک اطلاع داشته باشید.