دریافت قیمت کاغذ و مقوا با پیامک

دریافت قیمت کاغذ و مقوا با پیامکاین سرویس نرخ آخرین لحظه انواع کاغذ و مقوا را به صورت پیامک متناسب با سرویس انتخابی به کاربر ارسال می نماید.  

امکانات

 • امکان دریافت پیامک در 1 الی 2 نوبت در روز
 • امکان انتخاب و گزینش کاربر از لیست انتخابی
 • دارای ناحیه کاربری
 • مدیریت پرداخت و تمدید سرویس
 • دریافت رایگان اطلاعیه ها و اخبار شرکت
 • پشتیبانی آنلاین
 • دریافت پنل رایگان ارسال و دریافت پیامک

نکات مهم

 • تعداد ارسال: 2 نوبت در روز
 • ساعات ارسال: 12 و 15
 • شاخص های ارسالی: کاربر میتواند شاخص های ارسالی را در حین سفارش خودش مشخص نماید
 • روزهای ارسال: کاربر میتوان روز های ارسال را به غیر از روزهای تعطیل خودش انتخاب نماید
 • پکیج های زمانی: این سرویس دارای 4 پکیج یک ماه / سه ماه / شش ماهه / یکساله میباشد

دریافت قیمت کاغذ و مقوا با پیامک

service-tik

cart

cart

cart

cart

برای دیدین قیمت کاغذ و مقوا با پیامک در بیم بیم میتوانید با سفارش بسته قیمت کاغذ و مقوا با پیامک را انتخاب و از آخرین قیمت کاغذ و مقوا با پیامک مطلع شوید میتوانید روزهای دریافت قیمت کاغذ و مقوا را خودتان هنگام سفارش قیمت کاغذ و مقوا با پیامک انتخاب کنید بصورت پیش فرض ما دو روز در هفته را جهت دریافت قیمت کاغذ و مقوا با پیامک برای شما در نظر گرفته ایم قیمت کاغذ و مقوا با پیامک دو روز در هفته برای شما پیامک خواهد شد بیم بیم قیمت دریافت کاغذ و مقوا را دو بار در روز در ساعات 12 و 15 برای شما ارسال خواهد کرد دریافت قیمت کاغذ و مقوا بسیار دقیق و بروز برای شما پیامک خواهد شد پس بیم بیم برای شما دو بار در هفته قیمت کاغذ و مقوا را پیامک و هر روز دوبار شما قادر خواهید بود قیمت کاغذ و مقوا را با پیامک دریافت کنید لازم به ذکر است روزهای انتخابی شما برای دریافت قیمت کاغذ و مقوا با پیامک باید غیر از روزهای تعطیل باشد چون بیم بیم قادر به ارسال قیمت کاغذ و مقوا در روزهای تعطیل نخواهد بود. شاخص های ارسالی دریافت قیمت کاغذ و مقوا با پیامک هم بصورتی است که کاربرمی تواند به راحتی جهت دریافت قیمت کاغذ و مقوا با پیامک در حین سفارش خودش مشخص کند، بیم بیم 4 پکیج زمانی برای دریافت قیمت کاغذ و مقوا با پیامک را برای شما در نظر گرفته پس شما میتوانید پکیج یک ماهه دریافت قیمت کاغذ و مقوا با پیامک را جهت دریافت قیمت کاغذ و مقوا با پیامک انتخاب کنید یا پکیج سه ماهه دریافت قیمت کاغذ و مقوا با پیامک را جهت دریافت قیمت کاغذ و مقوا با پیامک انتخاب کنید و یا پکیج یک ساله دریافت قیمت کاغذ و مقوا با پیامک را جهت دریافت قیمت کاغذ و مقوا با پیامک انتخاب کنیدبیم بیم سعی دارد شما را با آخرین قیمت کاغذ و مقوا با پیامک آگاه کند مطمانا اطلاع یافتن شما از آخرین قیمت کاغذ و مقوا با پیامک آن هم دو بار در روز در جهت اطلاع از آخرین قیمت کاغذ و مقوا بسیار مفید خواهد بود از این که بیم بیم را جهت اطلاع از قیمت کاغذ و مقوا با پیامک انمتخاب کردید بسیار خرسندیم امیدواریم شما یکی از مشتریانی باشد که جهت دریافت قیمت کاغذ و مقوا با پیامک حتما سفارش خود را کامل کرده و دوبار در روز قیمت کاغذ و مقوا را با پیامک در یافت کنید آما در نظر بگیرید که قیمت کاغذ و مقوا با پیامک دو بار در روز در ساعات مشخص جهت اطلاع شما از قیمت کاغذ و مقوا با پیامک ارسال خواهد شد و شما در روزهای تعطیل نمی توانید از قیمت کاغذ و مقوا با پیامک اطلاع داشته باشید.