قیمت بهداشت،سلامت و آرایشی با پیامک

دریافت قیمت بهداشت، سلامت و آرایشی با پیامکاین سرویس نرخ آخرین لحظه انواع بهداشت، سلامت و آرایشی را به صورت پیامک متناسب با سرویس انتخابی به کاربر ارسال می نماید.  

امکانات

  • امکان دریافت پیامک در 1 الی 3 نوبت در روز
  • امکان انتخاب و گزینش کاربر از لیست انتخابی
  • دارای ناحیه کاربری
  • مدیریت پرداخت و تمدید سرویس
  • دریافت رایگان اطلاعیه ها و اخبار شرکت
  • پشتیبانی آنلاین
  • دریافت پنل رایگان ارسال و دریافت پیامک
 

با عرض پوزش، این سرویس فعلا غیر فعال می باشد.

 

دریافت قیمت بهداشت،سلامت و آرایشی با پیامک

برای دیدین قیمت بهداشت،سلامت و آرایشی با پیامک در بیم بیم میتوانید با سفارش بسته قیمت بهداشت،سلامت و آرایشی با پیامک راانتخاب و از آخرین قیمت بهداشت،سلامت و آرایشی با پیامک مطلع شوید میتوانید روزهای دریافت قیمت بهداشت،سلامت و آرایشی را خودتان هنگام سفارش قیمت بهداشت،سلامت و آرایشی با پیامک انتخاب کنید بصورت پیش فرض ما دو روز در هفته را جهت دریافت قیمت بهداشت،سلامت و آرایشی با پیامک برای شما در نظر گرفته ایم قیمت بهداشت،سلامت و آرایشی با پیامک دو روز در هفته برای شما پیامک خواهد شد بیم بیم قیمت دریافت بهداشت،سلامت و آرایشی را دو بار در روز در ساعات 12 و 15 برای شما ارسال خواهد کرد دریافت قیمت بهداشت،سلامت و آرایشی بسیار دقیق و بروز برای شما پیامک خواهد شد پس بیم بیم برای شما دو بار در هفته قیمت بهداشت،سلامت و آرایشی را پیامک و هر روز دوبار شما قادر خواهید بود قیمت بهداشت،سلامت و آرایشی را با پیامک دریافت کنید لازم به ذکر است روزهای انتخابی شما برای دریافت قیمت بهداشت،سلامت و آرایشی با پیامک باید غیر از روزهای تعطیل باشد چون بیم بیم قادر به ارسال قیمت بهداشت،سلامت و آرایشی در روزهای تعطیل نخواهد بود. شاخص های ارسالی دریافت قیمت بهداشت،سلامت و آرایشی با پیامک هم بصورتی است که کاربرمی تواند به راحتی جهت دریافت قیمت بهداشت،سلامت و آرایشی با پیامک در حین سفارش خودش مشخص کند، بیم بیم 4 پکیج زمانی برای دریافت قیمت بهداشت،سلامت و آرایشی با پیامک را برای شما در نظر گرفته پس شما میتوانید پکیج یک ماهه دریافت قیمت بهداشت،سلامت و آرایشی با پیامک را جهت دریافت قیمت بهداشت،سلامت و آرایشی با پیامک انتخاب کنید یا پکیج سه ماهه دریافت قیمت بهداشت،سلامت و آرایشی با پیامک را جهت دریافت قیمت بهداشت،سلامت و آرایشی با پیامک انتخاب کنید و یا پکیج یک ساله دریافت قیمت بهداشت،سلامت و آرایشی با پیامک را جهت دریافت قیمت بهداشت،سلامت و آرایشی با پیامک انتخاب کنیدبیم بیم سعی دارد شما را با آخرین قیمت بهداشت،سلامت و آرایشی با پیامک آگاه کند مطمانا اطلاع یافتن شما از آخرین قیمت بهداشت،سلامت و آرایشی با پیامک آن هم دو بار در روز در جهت اطلاع از آخرین قیمت بهداشت،سلامت و آرایشی بسیار مفید خواهد بود از این که بیم بیم را جهت اطلاع از قیمت بهداشت،سلامت و آرایشی با پیامک انمتخاب کردید بسیار خرسندیم امیدواریم شما یکی از مشتریانی باشد که جهت دریافت قیمت بهداشت،سلامت و آرایشی با پیامک حتما سفارش خود را کامل کرده و دوبار در روز قیمت بهداشت،سلامت و آرایشی را با پیامک در یافت کنید آما در نظر بگیرید که قیمت بهداشت،سلامت و آرایشی با پیامک دو بار در روز در ساعات مشخص جهت اطلاع شما از قیمت بهداشت،سلامت و آرایشی با پیامک ارسال خواهد شد و شما در روزهای تعطیل نمی توانید از قیمت بهداشت،سلامت و آرایشی با پیامک اطلاع داشته باشید.