شماره حسابها

لطفاً مبلغ مورد نظر را به حساب یا کارت زیر واریز کنید و پس از واریز از بخش ثبت فیش در صفحه اصلی اطلاعات واریز را برای ما ارسال کنید.

کلیه حسابها به نام آقای حسن همائی سرشت می باشد.

نام بانک نام صاحب حساب شماره حساب شماره کارت
ملت حسن همائی سرشت 3634953066 6104 3370 6218 9574
پاسارگاد حسن همائی سرشت 16038000113292021 5022 2910 2632 6866
- - - -

کارت های مورد قبول دروازۀ پرداخت بانک ملت شامل تمام کارتهای عضو شتاب میباشد.

برای پرداخت اینترنتی وجه سفارشتان، بایستی از رمز اینترنتی کارت استفاده شود. جهت دریافت رمز اینترنتی و پارامتر (CVV2) از طریق پایانه های خودپرداز به ترتیب زیر عمل کنید:

1- کارت خود را در پایانه خودپرداز بانک صادر کننده کارت قرار دهید.

2- رمز کارت خود را وارد نموده و کلید ثبت را فشار دهید.

3- سپس دکمه مقابل گزینه تغییر رمز را فشار دهید.

4- گزینه تغییر رمز اینترنتی را انتخاب کنید.

5- رمز اینترنتی مورد نظرخود را حداقل در 5 و حداکثر در 8 رقم وارد نمایید و مجدداٌ طبق فرمان سیستم رمز را تکرار نمایید.

6- پس از انجام موفقیت آمیز عملیات، رمز اینترنتی شما فعال شده و پارامتر (CVV2) به همراه تاریخ انقضاء آن بر روی رسید دستگاه چاپ شده و تحویل می گردد. (ممکن است کد CVV2 که یک عدد 3 یا 4 رقمی است پشت یا روی کارت چاپ شده باشد)