راهنمای عملکرد سرویس دریافت قیمت بیم بیم با پیامک

دریافت آخرین نرخ و قیمت انواع شاخص های بازار و مواد اولیه در سرویس بیم بیم از ٢ مرحله برخوردار میباشد.

    • مرحله درج سفارش سرویس
    • مرحله دریافت قیمت شاخص سفارش داده شده

حال توضیحی در باره این دو مرحله

مرحله اول ، درج سفارش سرویس :

کاربر بعد از انتخاب سفارش مورد نظر و بررسی موارد لازم کلید (سفارش سرویس) را زده و به مرحله سفارش سرویس میرود در این مرحله بعد از انتخاب پکیج زمانی لازم که از ۴ پکیج زمانی تشکیل شده به شرح زیر :

  • یک ماه
  • سه ماه
  • شش ماه
  • یکساله

شاخص های لازم را برای پکیج خود اضافه می نماید، در این مرحله قابل توضیح و تذکر میباشد:

پیامک های ارسالی از سوی سرویس بیم بیم از طریق پیشرفته ترین و قوی ترین سرویس های ارسال پیامک انجام میگردد. پیامک های ارسالی در هر نوبت از  طرف بیم بیم حداکثر از ٣٠٠ کاراکتر تشکیل میشود که به علت محدودیت اوپراتور و مخصوصا تلفن های همراه کاربر که در صورت طولانی بودن پیامک احتمال دریافت ناقص پیامک میباشد سرویس هایی که با تعداد زیاد شاخص سفارش داده میشود مثلا سرویس دریافت ارز که کاربری با ٣٠ شاخص آن را سفارش میدهد طبیعی است که مطالب ارسالی طی چند پیامک جدا ارسال میشود تا امکان دریافت کامل و صحیح پیامک برای کاربر مقدر باشد.

پیامک های ارسالی از طرف سرویس بیم بیم با توجه به نوع سرویس طی یک یا دو نوبت در روز هایی که کاربر مشخص کرده در ساعت مشخص که معمولا در ساعات ١٢  و ١۵ برای کاربر ارسال میگردد.

بعد از این که کارشاخص های خود را به پکیج خود اضافه نمود روزهایی که طی یک هفته به غیر از روز های تعطیل و جمعه میخواهد قیمت را دریافت کند مشخص مینماید و بعد از تکمیل مشخصات سفارش خود را ثبت می نماید. و در مرحله آخر مبلغ سرویس درخواستی را یا به صورت پرداخت اینترنتی پرداخت مینماید تا سرویس به صورت انی برای کاربر فعال گردد یا بعد از واریز مبلغ مذکور و ثبت فیش و تایید ان از سوی واحد حسابداری سرویس در اسرع وقت برای کاربر فعال میگردد.

مرحله دوم، دریافت قیمت شاخص سفارش داده شده :

بعد از تکمیل و پرداخت نهایی سرویس برای کابر پیامک فعال سازی سرویس ارسال میگردد سرویس انتخابی و سفارش داده شده حداکثر تا ٢۴ ساعت برای کاربر ارسال و شروع به کار خواهد کرد.